Korona-tiltak: Begrensninger på antall personer i begravelsen – Landes Begravelsesbyrå

Korona-tiltak: Begrensninger på antall personer i begravelsen

Erik Lande på kirkegården 2

Følger norske myndigheter. Landes Begravelsesbyrå, her ved daglig leder Erik Lande, følger nøye med på rådene fra norske myndigheter, og vil justere fortløpende ved nye beskjeder.

Norske myndigheter har satt en grense for hvor mange som kan delta i begravelser. Det betyr ofte i praksis kun nærmeste familie.

Av Erlend Haddeland

Artikkelen er oppdatert 18. mars

Bransjeorganisasjonen Virke Gravferd har tidligere informert gravferdsbyråer om grensen på 50 personer i begravelser.

Nå er grensen enda lavere enkelte steder. For eksempel i Lindesnes prosti, der maksgrensen er satt til 25 personer i seremonien. 

– Det er leit at ikke alle får mulighet til å dele en sånn dag sammen, men dette er en del av en felles dugnad for å unngå smitte. Det må vi respektere, sier Erik Lande, daglig leder i Landes Begravelsesbyrå. 

Norske myndigheter, med statsminister Erna Solberg i spissen, har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset,  og oppfordret alle bransjer til å ta sin del av samfunnsansvaret.

Ikke førstemann til mølla-prinsippet

Han understreker også at førstemann til mølla-prinsippet ikke gjelder i denne perioden, og at plassene er forbeholdt nærmeste familie. 

– Det betyr i praksis at kun nærmeste familie kan delta i begravelser inntil ny beskjed blir gitt. Jeg vil understreke at det ikke er familiene selv som tar denne avgjørelsen, men norske myndigheter, sier Erik Lande. 

Personer i risikogruppene må ta en vurdering, gjerne i samråd med lege, om det er forsvarlig å møte opp i begravelsen.

Ingen klemming eller håndtrykk

Det blir ikke anledning til å hilse med håndtrykk eller klemming. Dette gjelder både i møte med pårørende og for dem som kommer til seremoni. Dette vil også prest eller seremonileder opplyse om i seremonien. 

Ingen seremonier på sykehjem

Virke Gravferd har kommet med råd om å unngå seremonier på sykehjem med hensyn til smitterisiko. Landes Begravelsesbyrå vil derfor ikke gjennomføre noen seremonier på sykehjem inntil ny beskjed blir gitt. 

Etterlatte i karantene

Hva når etterlatte er i karantene og vi må utsette seremonier? Ifølge gravplassrådgiver Åse Skrøvset bør dette være «tungtveiende grunn», opplyses det fra Virke Gravferd. 

Vurderingen kan bli hvor nært familieforhold som kan bli vurdert som grunnlag for å utsette.

Dem som ikke får plass

– Hvilke råd vil du gi til dem som ikke får delta i begravelsen?

– Begravelsen er til for de etterlatte. Derfor er det selvsagt trist at det settes begrensninger, men dette er en unntakssituasjon. De kan komme å besøke graven i ettertid, gjerne tenne lys og legge ned blomster, og gjerne ta kontakt med familien over telefon. På den måten får man tatt avskjed selv om man ikke får delta i selve begravelsen, svarer Erik Lande.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av begravelsen?

Ta gjerne kontakt med Erik Lande i Landes Begravelsesbyrå dersom du har spørsmål. Du når ham på tlf. 472 54 617 eller e-post erik@landes.no.