Prisliste – Landes Begravelsesbyrå

Prisliste

Tjenester Min.pris Merknad Max.pris Merknad
Kiste
Kiste inkl. svøp og utstyr 4 350,- Umalt sponkiste
inkl. svøp og utstyr
15 490,- Rustikk
inkl. svøp og utstyr
Stell og nedlegg 1 070,- Dagtid 3 650,- Natt/helgetillegg, to mann
Transport
Transport fra dødssted til
oppbevaringssted/sermonisted
2 334,- Minstepris kjøring
opptil 40km
10 000,- Ingen grense oppad
Eventuell transport av båre
etter seremoni
2 334,- Minstepris kjøring
opptil 40km
2 334,- Minstepris kjøring
opptil 40km
Seremoni
Tilrettelegging for seremoni 1 520,- Minste 3 050,- Stor seremoni
Assistanse i sermoni 1 145,- Èn mann 1 850,- To mann
50 stk. trykte sangprogram 1 720,- Fortrykte ark 1 720,- m/bilde evt motiver
Kistedekorasjon/pynt 40,- Èn stk. rose 6 000,- Ingen grense oppad
Dødsannonse
Annonse over èn spalte, 75 mm, i Lindesnes 1 069,-   1 069,-  
Honorarer
Byråets honorar, mva pliktig 1 400,- Minste 2 190,-  
Byråets honorar, mva fri 1 526,- Minste 2 670,-
Samtale/konferanse 1 900,- Dagtid 3 800,- Tillegg, kveld/helg
Melding av papirer til offentlige kontorer 0,-   0,-  
SUM 17 986,- 51 401,-

Andre mulige kostnader

  • Kommunale avgifter
  • Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester
  • Innskrift på gravmonument – evt. nytt gravmonument
  • Kostnader til musikalske innslag i seremonien
  • Dødannonse i flere aviser
  • Andre kostnader kan påløpe, avhengig av de etterlattes ønsker

Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsoppdraget.
Vedrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet (derav ett mvafritt og ett mvapliktig honorar).
Prisene i eksempelet er inkludert mva dersom ikke annet er opplyst.

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

 

Transportrefusjon (NAV)

Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

 

Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV)

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Dersom avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Dersom avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til dekning av utgifter til  gravferden.

Last ned komplett prisliste for 2018

Ring oss gjerne hvis du lurer på noe

Telefon: 900 98 006