Arveoppgjør kan ødelegge for mange familier – Landes Begravelsesbyrå

Arveoppgjør kan ødelegge for mange familier

KOMMUNIKASJON ER VIKTIG: – Ved å avklare forventninger og rydde i situasjonen, trenger ikke arveoppgjøret sette familiære relasjoner i fare, forteller advokat i Deloitte Lyngdal, Kjetil Mogård Bergem. FOTO: Silje Hasund (Media Sør)

av Oskar Hadland (Media Sør)

Sjansen for at du eller noen du kjenner kommer i konflikt med familien på grunn av et arveoppgjør, er statistisk sett dessverre veldig stor. Vi spurte advokat i Deloitte Lyngdal, Kjetil Mogård Bergem, om hvordan man kan unngå en fremtidig konflikt i familien.

Opplevelse av å få mindre enn sine søsken, skilsmisse eller muntlige avtaler som ikke er dokumentert eller sannsynliggjort, er noen av utfordringene som kan dukke opp i forbindelse med arveoppgjøret. Ofte kan opplevelsen av en gjenstands verdi oppfattes forskjellig, særlig når både bruks- og affeksjonsverdi spiller en rolle.

Ved å sørge for en ryddig prosess allerede før et arveoppgjør er aktuelt, kan man bidra til å sikre familiefreden. De færreste ønsker at familien skal stride som følge av at man selv ikke la til rette for åpenhet og ryddighet. For å oppnå det, bør man ta initiativ til gode samtaler, ettersom selv de minste detaljer kan skape uro og splid. Arv handler nemlig ofte om mer enn penger og verdier i seg selv. Et arveoppgjør kan oppleves som et «endelig regnskap» som sier noe om forholdet mellom arvinger og avdøde, og et arveoppgjør kan ofte ha direkte innvirkning på livet til en eventuell gjenlevende ektefelle eller samboer.

God kommunikasjon er viktig

— Uenighetene kan løses før de oppstår. Den som gir bort arven, bør ta initiativ til samtale, lede disse og ha en tydelig rolle. Ved å avklare forventninger og rydde i situasjonen, trenger ikke arveoppgjøret sette familiære relasjoner i fare, forteller advokat i Deloitte Lyngdal, Kjetil Mogård Bergem.

Alle ønsker å bli behandlet rettferdig, noe som kan være vanskelig uten tydelige rammer rundt fordelingen. God kommunikasjon er viktig, men det er også viktig at arvtakerne er tilfreds med hvordan situasjonen løses. Respekt for avgjørelser og forståelse av utfordringene er viktig, både fra den som gjør opp arv og dem som skal motta arven. En tredjeperson som ser objektivt på saken, er for mange en viktig investering.

— Situasjonen rundt et arveoppgjør er ofte følelsesmessig krevende, og for familien kan det være vanskelig å tenke nyansert. En objektiv tredjeperson kan vurdere saken ved f.eks. deling av verdier, komme med tips og fungere som en veileder, sier Bergem.

Artikkelen fortsetter under bildet

IKKE ALLTID NØDVENDIG: Men hvis du skal skrive testamente, må du passe på at det gjøres riktig.
IKKE ALLTID NØDVENDIG: Men hvis du skal skrive testamente, må du passe på at det gjøres riktig slik at dine ønsker blir gjennomført i praksis.

Ikke alltid nødvendig med testamente

En undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB, viser at kun 1 av 10 utarbeider et testamente. Mangel på skriftlige avtaler skaper ofte konflikt, særlig om avtaler inngås uten å involvere barna. Likevel er det ikke alltid nødvendig å utarbeide et testamente, men om du skal gjøre det bør du kjenne til regler og krav.

— Man trenger ikke nødvendigvis utarbeide et testamente; det er også vanlig å forholde seg til lovens fordelingssystem. Ved samboerskap eller spesielle ønsker fra givers side, kan det være lurt å skrive testamente. Det er imidlertid viktig at dette skrives i tråd med reglene, og at kravene oppfylles. Et feilskrevet testamente kan miste sin gyldighet om det ikke møter kravene. Som advokat anbefaler jeg å søke juridisk bistand om man er usikker på hvordan dette skrives, for da er man sikret å få sin vilje, sier Bergem.

Finn advokater der du bor

Det finnes flere advokater i regionen, som kan bistå med hjelp i forbindelse med arv og testamentering. Advokatforeningen har en egen oversikt som hjelper deg å finne juridisk bistand der du bor. Vi anbefaler for øvrig Kreftforeningens side «Slik setter du opp et testament» som ressurs. Her finner man blant annet en sjekkliste som det kan være fint å gå gjennom før man bruker penger på en juridisk vurdering av advokat. Ved til slutt å få testamentet vurdert av en advokat, kan man blant annet oppnå større klarhet dersom teksten din kan tolkes på flere måter, eventuelt rydde opp i mulige fallgruver som i verste fall kan føre til uønsket splid i familien.

Ikke glem å snakke sammen

God dokumentasjon i form av et testament, kombinert med at man snakker åpent sammen om det i forkant, legger ofte et godt grunnlag for en fredelig og rettferdig fordeling av arv når den dagen kommer.

Syntes du denne artikkelen var interessant? Del den gjerne med dine venner.

[fblike]