Dødsannonse og takkeannonse i avisen – Landes Begravelsesbyrå

Dødsannonse og takkeannonse i avisen

dødsannonse

Dødsannonsen gir informasjon til offentligheten om at en person er død, og når begravelsen eller bisettelsen finner sted.

Under samtalen setter Landes begravelsesbyrå opp dødsannonsen sammen med pårørende, sånn at de pårørende får se på den. Med flere øyne unngår man uheldige skrivefeil eller at man glemmer et navn.

– En annen god ting med denne praksisen er at pårørende får se dødsannonsen i sin egen stue i fred og ro, før alle andre ser den i avisen, sier Erik Lande, daglig leder i Landes begravelsesbyrå. 

– For mange går dødsfallet litt mer opp for dem når de ser avdødes navn og sitt eget navn i dødsannonsen. Mange har gjerne en reaksjon når de ser dødsannonsen, det er tøft for dem å se, men det er fint for dem at de kan se den i fred og ro før alle andre ser den. Da er de forberedt den dagen dødsannonsen står i avisen. Alt du kan gjøre litt lettere i en sorgprosess, det er bra, fortsetter Lande. 

Deadline i papiravis

Av og til må dødsannonsen sendes i forkant av samtalen fordi papiravisens frister stadig blir strammere. Da anbefaler Landes begravelsesbyrå at pårørende sender inn teksten skriftlig. Pårørende får også se og godkjenne annonsen før den sendes til trykk igjen, via e-post eller SMS, eller opplesning på telefon i unntakstilfeller.

Pris på dødsannonse

De siste fem årene har prisene på dødsannonser økt i papiraviser. Har du dødsannonse i to aviser, er du fort oppe i 4500 kroner.

Oppsett på dødsannonse

Dødsannonsene har en fast mal. Her er en forklaring fra øverst til nederst: 

 1. Øverst har man et symbol. Det er ofte et kors, men det kan også være et hjerte eller anker (tro, håp og kjærlighet).
 2. Deretter følger tittelen til avdøde. Eksempler:
  • Min kjære mann, vår kjære bestefar, oldefar etc 
  • Vår alles kjære
 3. Navnet til avdøde. 
 4. Når han er født. 
 5. Litt om dødsfallet og hvor han døde. Eksempler:
  • Døde fra oss i dag på Lyngdal bo- og servicesenter
  • Døde med de nærmeste rundt seg
  • Døde etter lang tids sykdom
 6. Vers og dikt. Eksempler: 
  • Bibelvers
  • Høyt elsket, dypt savnet
  • To strevsomme hender har lagt seg til ro
 7. Navn på pårørende.
 8. Informasjon om begravelsen, tidspunkt og sted. 
 9. Praktisk info om eventuelle gaver, blomster eller annet.

Posting i sosiale medier

Stadig flere velger å kunngjøre dødsfall i sosiale medier. 

– Enkelte velger å publisere dødsannonsen kun på sosiale medier fordi de når ut til mange mennesker der, i tillegg til at ikke alle holder avisen på samme måte som man gjorde tidligere. Mitt inntrykk i tilfeller der sosiale medier tas i bruk, er ikke at pårørende skal spinke og spare, men de ser det rett og slett ikke som nødvendig å ha dødsannonser.  

Takkeannonse i avisen

Går man ti år tilbake i tid, var takkeannonse vanlig ved dødsfall.

– Det så man nesten alltid i aviser. Nå har det blitt heller sjeldent, sier Erik Lande.

Han forklarer litt om hvorfor: 

– Si at en person har dødd på aldershjem. Da har pårørende ofte takket personellet med blomster eller konfekt eller noe annet. Det er kjempefint, og det settes pris på. Ute ved graven så takker man (ofte er det begravelsesbyrået som gjør det på vegne av pårørende) de som fulgte til graven. Da er spørsmålet om hvem som ikke er blitt takket?

Pris på takkeannonse ligger per 2019 på ca. 1200,–.